Englbloog

Hedda aa sou e Englbloog

Als wia kumme se durschs Fendschda noi
un singe falsch
Des is aa nemme wasses mol waa

Isch hebb misch fa in Schudzenglkors oagemeldt
Donn kumme se ma nemme roi

Schließlisch is unsa Dochda noch Jungfraa
glaawisch wenigschdens
Gfroogt hewwischse net

Des bassiad ma ned, wie mid sellere Maria

Englscha, ich saach eisch Englscha…