E bissl Sehnsucht


.
E bissl Sehnsucht
ach no net sellie

Oafach Sehnsucht
wie nochemme Schdiggl
Brot vun de Oma
mit Wassa vum Hoahne
gedropst un Zugga druff

Sou e Sehnsucht hewwisch
orra wie nochemme
Bauchpladscha vum dreier
un doim laude Auslacher

Oafch Sehnsucht
No nix vun de Werwung
Nix vun de Houche Literatür
Orra denne Schmonzes Filmscha

Oafach Sehnsucht
blouß e bissl, no net die

awwa pur